پروتز پا

ساخت پروتز زیر زانو

ساخت پروتز زیر زانو در ایران: توضیحات قبل مقاله پروتز پا: از دست دادن قسمتی از  زیر زانو از ناگوارترین اتفاقاتی است که می‌تواند برای فرد رخ دهد. این معضل…
پروتز پا زیر زانو

پروتز پا بالای زانو

مرکز ساخت پروتز بالای زانو: پروتز پا بالای زانو موضوع این مقاله می باشد اگر این مطلب را می خوانید، این نشان می دهد که متاسفانه خودتان یا یکی از…
پروتز پا بالای زانو